Tobaksbruk i Sverige

Tobakskonsumtionen i Sverige skiljer sig från många andra länder. De senaste decennierna har rökningen minskat bland både äldre och yngre, kvinnor och män. Idag är omkring 9 procent av befolkningen dagligrökare – vilket är den lägsta andelen i både EU och OECD. Samtidigt ökar antalet snusare, som nu är lika många som antalet rökare. Läs mer om Tobaksbruk i Sverige

Illegal tobak och spårning

Försäljning av illegala tobaksprodukter innebär stora problem för samhället i form av bristande ålderskontroll, osund konkurrens, uteblivna skatteintäkter samt finansiering av organiserad brottslighet. För att komma till rätta med den illegala försäljningen behövs mer resurser till rättsvårdande myndigheter, skärpta påföljder och fördjupat samarbete med tobaksproducenterna. Läs mer om Illegal tobak och spårning

Svenska Tobaksleverantörsföreningen

Svenska Tobaksleverantörsföreningen är en intresseorganisation bestående av två av Sveriges största tobaksleverantörer; JTI Sweden, med Nordic Snus, samt British American Tobacco (BAT). Svenska Tobaksleverantörsföreningen bevakar branschspecifika områden; exempelvis arbete mot illegal handel med tobak, andra punktskatterelaterade frågor, samt reglering av tobaksprodukter.