Rökförbud

Idag är tobaksrökning förbjuden på många platser. Till exempel i skolor, daghem, restauranger, vårdinrättningar och kollektivtrafik, samt på platser dit allmänheten har tillträde som butiker, bibliotek, postkontor och gallerior. De finns visst vetenskapligt stöd för att flera av dagens rökförbud är motiverade av hälsoskäl.

Förslag på nya rökförbud

I en utredning som utförts på uppdrag av regeringen (SOU 2016:14) föreslås nya rökförbud på platser utomhus. Däribland tågperronger, uteserveringar, idrottsanläggningar och entréer utanför butiker, muséer, frisörsalonger och tobaksaffärer.

I fråga om rökning utomhus finns inga vetenskapligt belagda hälsoeffekter. Enligt utredningen handlar det mer om morallagstiftning, i syfte att ”motverka det rökande beteendet” i allmänhet. Därför föreslås också e-cigaretter omfattas av förbuden.

Problem i utredningens förslag

Samtidigt finns många potentiella problem med att förbjuda rökning på exempelvis uteserveringar och utanför butiker, inte minst eftersom krögare och butiksinnehavare själva föreslås hållas ansvariga för att förbuden upprätthålls. Det betyder att näringsidkares tillstånd att servera alkohol eller sälja tobak kan dras in om människor bryter mot regelverket genom att till exempel röka utanför entrén, oavsett om de är kunder eller bara förbipasserande.

I utredningens förslag finns inga tydliga angivelser om var förbuden ska börja eller sluta – däremot finns krav på alla som ansvarar för entréer dit allmänheten har tillträde ska sätta upp förbudsskyltar. Väldigt många restaurangägare, butiksägare, museer, med mera, ska alltså sätta upp väldigt många skyltar. Dessutom kan förbud mot användning av e-cigaretter utomhus få märkliga konsekvenser om e-cigaretter i framtiden godkänns som läkemedel för rökavvänjning.

Svenska Tobaksleverantörsföreningens remissvar till Tobaksutredningen (SOU 2016:14) kan läsas här.