Nyheter

2019-02-28

Livsmedelverket anser inte längre att tobaksfria portionspåsar ska klassificeras som livsmedel

Snus och tuggtobak jämställs idag med livsmedel och regleras under livsmedelslagen. Fram tills nu har Livsmedelsverket även klassificerat tobaksfria portionspåsar som livsmedel. Med stöd i både svensk och EU:s lagstiftning har dock Livsmedelsverket omprövat sitt ställningstagande och beslutat att dessa tobaksfria produkter inte längre ska anses vara livsmedel. Snus med tobak kommer dock fortsatt att regleras av livsmedelslagen. Tobaksfria portionspåsar innehållande nikotin ska inte heller klassificeras som livsmedel då produkten inte är avsedd att förtäras utan spottas ut efter användandet. Tobaksleverantörsföreningen välkomnar beslutet.

Läs om beslutet i sin helhet här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/livsmedelsverket-tobaksfritt-snus-ar-inte-livsmedel