Tobaksbruk i Sverige

Tobakskonsumtionen i Sverige skiljer sig från många andra länder. De senaste decennierna har rökningen minskat bland både äldre och yngre, kvinnor och män, i samtliga mätningar (SCB, Folkhälsomyndigheten, CAN). Idag är omkring 9 procent av befolkningen dagligrökare – vilket är den lägsta andelen i både EU och OECD.

Samtidigt ökar antalet snusare, som nu är lika många som antalet rökare. Det betyder att den svenska tobaksanvändningen totalt sett är relativt genomsnittlig i jämförelse med liknande länder.

Det finns både för- och nackdelar med den svenska utvecklingen. Mycket talar för att en ökad snuskonsumtion, på bekostnad av rökfrekvens, är positiv ur folkhälsosynpunkt. Samtidigt innebär skillnader i lagstiftning och beskattning att intäkterna från tobaksskatten riskerar att minska.

Statistik

SCB:s statistik om levnadsvanor finns tillgänglig här.
Folkhälsomyndighetens information om tobak och tobaksvanor finns tillgänglig här.