Oregistrerad tobak 2018

I årets rapport kartläggs andelen obeskattade cigaretter och kvantiteten obeskattad röktobak. 

Årets marknadsrapport visar att:
– 1/8 cigaretter är obeskattade
– över 20 miljoner cigarettpaket är illegala
– piratkopieringen av cigaretter ökar
– hälften av all röktobak är obeskattad
– uteblivna skatteintäkter uppgår till 1,7-2,0 miljarder kronor

Läs 2018 års rapport här.

Obeskattade cigaretter
12,5 procent av alla konsumerade cigaretter är obeskattade. Av dessa är 8,5 procent illegala och 4 procent legala varor.

12,5 procent av alla konsumerade cigaretter är obeskattade. Av dessa är 8,5 procent illegala produkter och 4 procent legala varor.

Obeskattad tobak för rökning
Marknaden för obeskattade råtobaksprodukter för rökning uppskattas till mellan 100 och 160 ton. Trots att detta är en minskning från 2017 så handlar det om stora kvantiteter i jämförelse med all registrerad röktobak på under 100 ton 2018.

Marknadsstorlek på råtobaksmarknaden i Sverige i ton.

Marknadsstorlek på råtobaksmarknaden i Sverige i ton.