Obeskattade cigaretter i Sverige 2018.

12,5 procent av alla konsumerade cigaretter är obeskattade. Av dessa är 8,5 procent illegala produkter och 4 procent legala varor.

12,5 procent av alla konsumerade cigaretter är obeskattade. Av dessa är 8,5 procent illegala produkter och 4 procent legala varor.