Spårbarhet och märkning

Spårbarhet och märkning

På grund av relativt låga straff används smugglade cigaretter ofta som inkomstkälla inom organiserad brottslighet. För att komma till rätta med den illegala försäljningen behövs mer resurser till rättsvårdande myndigheter, skärpta påföljder och fördjupat samarbete med tobaksproducenterna.

Spårbarhet och märkning är viktiga verktyg för att säkra leveranskedjorna och kunna upptäcka olagliga produkter. Medlemsföretagen inom Tobaksleverantörsföreningen har därför utvecklat metoder för att kunna spåra sina produkter inom ramen för överenskommelser med EU.

Nu ska ett nytt system för spårbarhet och märkning utformas i enlighet med EU:s uppdaterade tobaksdirektiv (2014/40/EU). Om reglerna utformas på rätt sätt kan det bli ett effektivt verktyg för att uppnå viktiga tobakspolitiska mål.

Ett fungerande system bygger på en öppen standard

Systemet måste då byggas på en öppen standard, för att främja konkurrens och effektivitet samtidigt som olika tillverkare och importörer av tobaksvaror kan välja olika lösningar för respektive företags unika produktion. Öppna standarder medför driftkompatibilitet och kan samtidigt ge myndigheter tillgång till all relevant data inom systemet, med god insyn i varukedjan.